— Let’s do it

Privacy & Cookies.

Weten waar je aan toe bent? 

 Privacy en cookies Personal Online Marketing

update: 19-10-2023

1. Definities

Wij zijn ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we je over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Personal Online Marketing. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door Personal Online Marketing gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt Personal Online Marketing uit welke persoonsgegevens Personal Online Marketing gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geef je aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag je aandacht voor hetgeen hieronder vermeld.

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over je persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies.

Wanneer je contact met Personal Online Marketing wilt opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vraagt Personal Online Marketing je om je persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Personal Online Marketing.

De persoonsgegevens die door Personal Online Marketing worden opgeslagen zijn:

De gegevens van het contactformulier en nieuwsbrief-formulier (naam en e-mailadres). De gegevens van Typeform formulieren (naam, e-mailadres, telefoonnummer). De gegevens van het bestelformulier (naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en optioneel de bedrijfsnaam en/of het btw-nummer) om een factuur te kunnen sturen en om administratieve redenen;

Doeleinden verwerking

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor je, zoals met je overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of je websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.

De persoonsgegevens die wij van je verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

voor het verrichten van de aangeboden diensten; om met je in contact te kunnen komen; toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van je toestemming; het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening; het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf; levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van je verzoek.

Cookies

Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik.

1 Functioneel – Noodzakelijke cookies om de website technisch goed te laten werken en je een optimale gebruikerservaring te bieden. Deze cookies plaatsen wij altijd. Je kunt ze niet weigeren. We gebruiken ze bijvoorbeeld om het gebruik en het inloggen op de website van Personal Online Marketing te vergemakkelijken. Daarnaast onthouden ze je instellingen en/of voorkeuren bij het gebruik van de Personal Online Marketing website.

2 Analytisch – Cookies waarmee anonieme informatie wordt verzameld voor de verbetering van onze website en dienstverlening. Deze informatie is niet herleidbaar tot een persoon. Meer informatie hierover kun je lezen in het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics.

3 Overig (marketing) – Cookies voor advertentiedoeleinden, social media functionaliteiten en/of personalisering. Met marketingcookies toont Personal Online Marketing op basis van je surfgedrag aan je relevante inhoud. Deze cookies helpen te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie te zien krijgt. Ook ondersteunen deze cookies social media functionaliteiten. Zo kun je informatie van Personal Online Marketing gemakkelijk delen via social media en ter ondersteuning van functionaliteiten zoals Google Maps en YouTube op onze website. Onder overige cookies verstaan we ook die we niet in een van de andere categorieën kunnen plaatsen. Deze cookies plaatsen we alleen na je toestemming.

Beveiliging en bewaartermijnen

Personal Online Marketing neemt passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot je persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Je persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot je.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft je als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier.

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Derden

In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partijen een verwerkersovereenkomst aangaan. Personal Online Marketing verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Wanneer via de website van Personal Online Marketing wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Personal Online Marketing.

Bij uitzondering moeten wij soms jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen jou van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociaal netwerk. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, LinkedIn). Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

— Let’s work together

Kom in Contact.

Wat kan ik voor je doen? Vragen staat vrij!
Stuur een berichtje via Whatsapp:

Whatsapp contact

 

Copyright © 2024 All right reserved.